Det har kommit till min kännedom att POs senaste bok i storstilsutgåva har petit moi på omslaget? #doppelgänger

Det har kommit till min kännedom att POs senaste bok i storstilsutgåva har petit moi på omslaget? #doppelgänger

2 weeks ago link #doppelgänger

cinoh:

Relief plaque with face of an owl
Origin: EgyptDate: 400-30 B.C.Medium: LimestoneLocation: The Metropolitan Museum of Art, New York

cinoh:

Relief plaque with face of an owl

Origin: Egypt
Date: 400-30 B.C.
Medium: Limestone
Location: The Metropolitan Museum of Art, New York

(Source: arsvitaest)

via androtto 2 weeks ago link 531 notes #owl

Morgonen inleds bäst med en kontemplation över det vita morrhårsbrynet.

Morgonen inleds bäst med en kontemplation över det vita morrhårsbrynet.

3 weeks ago link

Bokcirkelläsning pågår: Stina Aronsson - Feberboken.

Bokcirkelläsning pågår: Stina Aronsson - Feberboken.

1 month ago link 1 note

My darling you #indie

My darling you #indie

1 month ago link #indie

No pasaran #gbg

No pasaran #gbg

1 month ago link 1 note #gbg

Mjukstartar kvinnodagen. Cyborg eller gudinna? Snart dags att bestämma sig.

Mjukstartar kvinnodagen. Cyborg eller gudinna? Snart dags att bestämma sig.

1 month ago link

Det är nu det gäller!

gehrke:

Jag är rädd. Jag är rädd för att debatten om studiemedlet sänkning på förslag av Anders Borg kommer hamna i en debatt om studenternas personliga ekonomi. Det är en fråga som är lätt för allmänheten att ta till sig. Det är också därför förslaget ser ut som det gör, det kommer vara enkelt för Borg att försvara sitt förslag med att studenterna får mer kvar i plånboken. Men egentligen är det inte personliga ekonomin det som är det stora problemet med det här förslaget.

Vad detta förslag innebär är ännu en förskjutning mot idén att utbildning är en personlig investering. De som tror på det här perspektivet är smarta. Det kommer aldrig lanseras skyhöga studieavgifter på en gång i Sverige. Utvecklingsförloppet kommer följa den inslagna vägen och jag kan redan förutspå den.

1. Lånedelen av studiemedlet utökas med små steg tills det att bidraget avskaffas.

2. Någonstans där på vägen införs små ansökningsavgifter, för att antagningssystemet ska bli mer effektivt och förhindra ”okynnesansökningar”.

3. Antalet veckor med studiemedel förkortas

4. Små symboliska studieavgifter tas ut, ”men det kommer ha liten effekt på den breddade rekryteringen eftersom lånen är förmånliga”

5. Högre studieavgifter tas på ämnen som ”inte ger anställningsbarhet”

6. 20 år senare motsvarar studieavgifterna hela kostnaden för utbildning, systemet påstås fortfarande vara jämlikt eftersom underrepresenterade studenter som är duktiga kan få några av de få stipendium och ”förmånliga lån” som ges.

7. Lånen och stipendierna som gavs till underrepresenterade studenter ges numera ut av företag och privata organisationer. De ”statliga” lånen ges ut av ett företag som tjänar på studenternas lån och villkoren är bedrövliga.

Detta är inte paranoia eller slippery slope argumentation. Det är såhär utvecklingen har sett ut i hela Europa och för del delen världen. Visste ni flera av USAs stater har haft välutvecklade statliga utbildningssystem som till och med varit gratis? I Sverige finns det redan avgifter för studenter utan för EES-området trots att det inte ens är logiskt ur en ekonomisk synvinkel. Förslaget såldes med billig argumentation som vi inte klarade av att argumentera emot ordentligt och nu fortsätter glidningen.

Högre utbildning är inte en sexig fråga i Sverige, kvalitetssäkringssystem och resurstilldelning är inte begrepp som skapar svallvågor.  Trots att vårt utbildningsystem är en av de största stöttepelarna i vårt välfärdssamhälle. Att skada högre utbildning är att önska sig allt ifrån mindre grader av social tillit, större klyftor i samhället och dyrare välfärd i övrigt.

Kritiken mot det här förslaget kommer viftas bort precis som alla de andra små skadliga reformerna som kommit förra och våra reaktioner kommer påstås vara överdrivna. Debatten kommer reduceras till den enskilda studenten trots att det handlar om hela vårt samhällskontrakt på sikt. Det är NU vi måste säga ifrån.  Det är NU vi måste ryta till. 

Nu jävlar.


På detta kontor accepteras endast följande färger: svart, vinrött, mörkblått och grått. Annars blir det löneavdrag. Det var ett helvete att få igenom med facket men det gick till slut!

På detta kontor accepteras endast följande färger: svart, vinrött, mörkblått och grått. Annars blir det löneavdrag. Det var ett helvete att få igenom med facket men det gick till slut!

1 month ago link

(Source: scoreofzero)

via marveloki 2 months ago link 3,187 notes #spiderman #valentine #black cat